Certificaat RCEMP

Op deze website vindt u nadere informatie over de persoonscertificering tot Registered Customer Experience en Multichannel-management Professional (RCEMP), over het Permanente Educatie-aanbod en andere relevante zaken voor de (aankomend) RCEMP-ers.

Het Register CEM Professional in Nederland is een initiatief van Beeckestijn Business School en heeft tot doel het CEM vakgebied verder te professionaliseren.

Om gecertificeerd te kunnen worden als CEM Professional, met het bijbehorende recht de titel RCEMP te mogen voeren, moet men als professional aan een aantal vereisten voldoen. Men moet aantonen een volwaardig gesprekspartner te zijn op het gebied van Customer Experience en Multichannel-management.

Dit houdt concreet in dat de gecertificeerde CEM-er kennis en kunde heeft over:

 • CEM Strategie
 • Branding in relatie tot klantbeleving
 • Multichannel Management
 • Marketing, Sales en Service processen
 • Rendement van CEM

Wereldwijd zijn er diverse opleidingsinstituten en business scholen die studenten opleiden op het gebied van CEM. In Nederland is op dit moment alleen Beeckestijn Business School gecertificeerd en geautoriseerd om studenten op te leiden en te examineren voor het Register CEM Professional.

Het Customer Experience en Multichannel (CEM) vak behelst diverse facetten waaronder strategie, branding, customer journey mapping, organisatie, multichannel management en marketing-, sales- en service processen. Zeker voor buitenstaanders, ontbreekt het zicht op kwaliteit op het gebied van CE&M. Sinds 2009 bestaat er een kwaliteitskeurmerk om vakbekwame en hooggekwalificeerde CEM professionals herkenbaar te maken. CEM professionals en managers kunnen nu Registered Customer Experience en Multichannel-management Professional worden door de persoonscertificering te doorlopen.

Kwaliteitskeurmerk voor CEM Professional

Gecertificeerde CEM professionals mogen de titel Registered Customer Experience en Multichannel-management Professional (RCEMP) voeren. Registered Customer Experience en Multichannel-management Professionals beheersen het CEM-vakgebied zowel op strategisch als tactisch niveau. Om gecertificeerd te kunnen worden als Registered Customer Experience en Multichannel-management Professional, met het bijbehorende recht de titel RCEMP te mogen voeren, moet men aan een aantal vereisten voldoen. Men moet aantonen een volwaardig gesprekspartner te zijn op het gebied van CEM. Dit houdt concreet in dat de gecertificeerde CEM-er kennis en kunde moet hebben over:

 • Klantgericht ondernemen
 • CEM Strategie
 • Branding in relatie tot klantbeleving
 • Multichannel Management
 • Marketing, Sales en Service processen
 • Rendement van CEM

Zowel voor binnenlandse als buitenlandse bedrijven staat de titel Registered Customer Experience en Multichannel-management Professional garant voor zeer brede en actuele kennis en kunde om deze in de praktijk toe te passen.

Wat betekent het Register CEM Professional in de praktijk?

CEM professionals en managers mogen de afkorting RCEMP achter hun naam dragen. Een hooggekwalificeerde vakbekwame CEM-er is herkenbaar aan zijn/haar titel Registered Customer Experience en Multichannel-management Professional.

 1. De titel geeft garantie aan werkgevers en opdrachtgevers voor een goede en actuele vakbekwaamheid op het gebied van CEM door de zorgvuldige beoordeling van uitstekende opleidingsinstituten.
 2. De leden ven het Register vormen een belangrijk netwerk van CEM-ers die elkaar ondersteunen en inspireren in de dagelijkse toepassing van klantgericht management en ondernemen.
 3. De leden van het register dienen ieder jaar hun vakkennis bij te houden door het bezoeken van CEM conferenties en seminars, gastcolleges en themasessies.
 4. De leden van het register hebben toegang tot een online database met actuele rapporten en onderzoeken op het gebied van CEM en klantgericht ondernemen.

Hoe wordt u Registered Customer Experience en Multichannel-management Professional?

Indien u hoog bent opgeleid op het gebied van CEM en zich actief begeeft in het CEM- vakgebied, dan is het mogelijk dat u zich als CEM Professional kunt certificeren. Beeckestijn Business School verzorgt in de Benelux CEM- opleidingen op postdoctoraal niveau. Gecertificeerden dienen een proeve van bekwaamheid af te leggen door middel van de verdediging van een CEM strategie en plan. Bij de verdediging zijn twee een vakbekwame docenten en of CEM Professionals aanwezig. Bij de verdediging dient u aan te tonen het CEM vak op zowel tactisch als strategisch in meer dan voldoende mate (minimaal een 7) te beheersen.